Welkom op weblog 'Over Wandelen Gesproken'

Een weblog met wandelroutes en wandelfoto's.
Ik - Truus Wijnen - woon in de prachtige omgeving van Twente, waar ik veel wandel en fotografeer. Mijn hobby wandelen en fotograferen is mede door publicaties intussen min of meer uitgegroeid tot een ambacht en ik geniet ervan het plezier van wandelen en fotograferen middels dit weblog te delen met anderen. Op verzoek ben ik begonnen met uitzetten en beschrijven van eigen wandelroutes. U kunt ze op deze site vinden onder Overzicht Wandelroutes .
Regelmatig organiseer wandelingen waarbij u welkom bent om mee te lopen. Meer over deze wandelingen en de wandelagenda kunt u *hier* terugvinden. Of neem voor informatie contact met mij op.

Andere Weblogs: 'Wandel Kijk en Kiek' en 'Maandag Wasdag'

De foto's en artikelen op deze site hebben het Copyright Truus Wijnen. Wilt u info over de foto's/artikelen of ze ergens voor gebruiken, neem dan svp contact met mij op.

De hier beschreven routes zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. Niettemin geldt dat het een momentopname betreft en dat wijzigingen in het landschap, routenetwerken, grondbezit of bv openingstijden voor kunnen komen.


----------------------------------------------------------- NAAR OVERZICHT WANDELROUTES ------------------------------------------------------------maandag 22 januari 2018

Wandeling Markelo - Markelose Berg


Op de Kattenberg loop je door voormalige loopgraven

Wandeling Markelo 
met 
Markelose Berg, Kattenberg en Stokkum
(Genomineerd voor 'Mooiste Wandeling 2018')

Start bij VVV- agentschap Markelo, adres: Goorseweg 1, 7475 BB Markelo
Afstand wandeling: 13 km
Horeca: nabij start in Markelo: Het Wapen van Markelo (open vanaf 11.30 uur) + Grand Café De Kroon (open vanaf 10.00 uur), Taets van Amerongenstraat 15. Halverwege de route Theehuis Hoestinkhof, Stationsweg 22a. Vrij za zo open vanaf 12.00 uur. Juni, juli aug ook do open.
Openbaar vervoer: buslijn 80 Goor – Holten, uitstappen bij bushalte ‘Gemeentehuis’.
Honden: kunnen aangelijnd mee
Kaart: aan eind van dit bericht
Routebeschrijving: kun je * hier *  downloaden
GPS: track is * hier * te downloaden

 - - - - - - - - - - - - - - 

Op deze ten zuiden van Markelo lopende wandeling wordt kennisgemaakt met enkele ‘bergen’ bij Markelo. Het door heuvels omgeven Markelo was door deze strategische ligging in de Tweede Wereldoorlog een plaats waar veel gebeurde. Het maakt dat deze route een wandeling vol historische indrukken is maar waar ook ruimschoots de natuur ervaren kan worden. 

Inleiding
De 40 meter hoge Markelose Berg, daar begint het allemaal mee op deze route. Amper begonnen aan de wandeling met start midden in de plaats Markelo en je staat al op genoemde berg. Direct dan ook de uitzichten. Op de plaats Markelo zelf maar ook op de wijde omgeving richting Rijssen. Op de andere flank van de berg kijk je in westelijke richting en kun je de ‘Televisietoren van Markelo’ zien.
In de Tweede Wereldoorlog was Markelo door deze strategische ligging een plek waar veel gebeurde. Langs de route stille getuigen, loopgraven en gedenkplekken. Maar ook een onderduikershol. Het is tijdens de oorlog onontdekt gebleven, vooral dankzij de medewerking van de boeren in de omgeving. Er zaten Joden in en de plek werd dan ook de ‘Jöddenkoel’ genoemd. Het was een erg gewaagde plek voor onderduikers want vlakbij lagen de loopgraven van de Duitsers. Een bijzonder monument.
De wandelpassages langs de Schipbeek en buurtschap Stokkum zorgen voor de afwisseling.

Zicht op Markelo vanaf Markelose Berg
Uitzicht vanaf de Markelose Berg
Op de achtergrond is de 'tv-toren van Markelo' te zien
Langs de Schipbeek
Oeverloper bij de vistrap in de Schipbeek 
Schipbeek
In de zuidelijk van de plaats Markelo gelegen Schipbeek zijn de laatste jaren meerdere vispassages aangelegd. Vissen kunnen weer door de hele beek trekken en bovenstrooms paaien zodat de visstand gaat verbeteren. Ook zijn de oevers natuurlijker ingericht. Het maakt dat het wandelen langs deze Schipbeek - die trouwens ook aangewezen is als ecologische verbindingszone – een prettige bezigheid is.

In buurtschap Stokkum
Boerenschuur in Stokkum
Stokkum
Niet ver van de Schipbeek ligt in een agrarische omgeving buurtschap Stokkum. Je treft er nog prachtige historische boerderijen aan waarvan enkele een monumentale status hebben. Een deel van Stokkum is aangewezen als beschermd dorpsgezicht.


Overijssels Verzetsmonument 1940- 1945
De aan het begin van de wandelroute gelegen Markelose Berg alsmede de Kattenberg zijn kleinere gebieden die voornamelijk uit naald- en loofhout bestaan. Op eerstgenoemde – die in eigendom is van het Landschap Overijssel – staat het door bomen omgeven indrukwekkende Overijssels Verzetsmonument 1940 – 1945. Tussen de bomen op de Kattenberg loopt de wandelroute langs andere herinneringen aan de oorlog en gaat een deel van de tocht zelfs door loopgraven. Het maakt dat deze ten zuiden van Markelo lopende wandeling niet alleen een wandeling vol historische indrukken is maar waar ook ruimschoots natuur ervaren kan worden.

Palmpasenoptocht in Markelo met deelname vd Folkloristische Vereniging 
Wandelen op de flanken van de Markelose Berg


De hier beschreven routes zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. Niettemin geldt dat het een momentopname betreft en dat wijzigingen in het landschap, routenetwerken, grondbezit of bv openingstijden voor kunnen komen.


Info: 
Deze wandeling is één van de routes uit mijn nieuwe wandelgids ' Wandelen op de Twentse Wallen ' die in het voorjaar 2018 op de markt zal komen bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. Informatie over bestellen van deze gids volgt zsm.


Januari 2018 
Route, tekst en fotografie (C) Truus Wijnendinsdag 7 november 2017

Wandeling omgeving Ommen - Lemele

Wandelaar omgeving Archem

Wandelen tussen Ommen en Lemele

Met de Archemeresch, de Regge, buurtschap Eerde, de Steile Oever, 
en de verrassende gebieden aan de voet en óp de 
de Archemer Berg

Start: bij parkeerplaats van Natuurcamping De Lemeleresch
Adres: Lemelerweg 16, 8148 PC Lemele.
Afstand: 16 km
Horeca: bij start (Boscafé, elke dag open) en halverwege route, je komt ook langs een Rustpunt
Honden: kunnen alleen aangelijnd mee
Kaart: aan eind van dit bericht
Routebeschrijving + kaart: kun je * hier *  downloaden
GPS: track is * hier * te downloaden

Het aan de voet van de Archemerberg gelegen boscafé is altijd weer een fijne plek om een wandeling te beginnen. Het café ligt naast het startpunt van de hier beschreven route, is elke dag om 10.00 uur open en derhalve een geliefde plek bij wandelaars die voor het op pad gaan eerst nog even 'een bakkie' willen doen. Een goede reden om daar een nieuwe wandelroute te laten beginnen. Een route die nu eens niet direct de naastgelegen Archemerberg (Zie deze eerdere wandeling) op gaat maar eerst de Archemer Esch - het landelijke en ook bosrijke gebied ten oosten van de Lemeler Esch - aan doet.
Via buurtschap Eerde en het riviertje de Regge met z'n bekende 'Steile Oever' kom je halverwege de wandeling uit bij De Nieuwe Brug. Hier is een mogelijkheid voor een horecabezoek. Daarna zet je koers richting de Archemerberg. Maar voor je deze berg gaat beklimmen loop je eerst nog door een prachtig bos- en heidegebied.

Een beeldverslag

Omgeving Archemer Esch

Je passeert aan het begin van de route een Rustpunt

Bij de sluis in de Regge Archem
Het kan gebeuren dat je een koe op het pad tegenkomt
Zicht op Kasteel Eerde
Eerder Esch
Laan op landgoed Eerde
Tuinmanswoning De Drie Sparren ( Landgoed Eerde)
Buurtschap Eerde

Eerder Esch en landgoed Eerde
De rietgedekte boerderijen op het Landgoed Eerde hebben luiken met een gele zandloper op een zwarte ondergrond. Aan de achterkant hebben ze een onderschoer: twee grote deuren, waardoor de boeren toch hoge karren de schuur in kunnen rijden. De zwarte schuren zijn gepotdekseld, dat wil zeggen dat de planken als dakpannen over elkaar liggen. In het verleden verbouwden de boeren op de es groenten en granen voor de kasteelheer en voor eigen consumptie; nu telen ze er maïs en graan voor hun vee.

Leuke schommel :-D
Gebouwtje van de Scouting
Bij de blokhut van de scouting
Padvinderij
"De geschiedenis van de Nederlandse padvinderij is onlosmakelijk met Ommen verbonden.
De eerste padvinders kwamen in 1913 met Philip Dirk van Pallandt,  erfgenaam van landgoed Eerde, naar Ommen. Van Pallandt was een bewonderaar van de Engelsman Robert Baden Powell, die in 1908 het boekje Scouting for boys het daglicht had laten zien. De generaal zette daarin uiteen hoe hij jongens verantwoordelijkheidsbesef wilde bijbrengen met behulp van verkenningstechnieken.
In Nederland ontstonden de eerste padvindersgroepen in 1910. Van Pallandt was actief betrokken bij de Haagse padvinderij. Hij ontving ook padvinders op het landgoed van zijn vader bij Wassenaar. Na zijn erfenis van de landgoederen Eerde en het Laer stelde hij zijn domein beschikbaar als kampeerterrein voor padvinders.

In eerste instantie kampeerden ze bij de Steile Oever aan de Regge, later bij Ada's Hoeve aan de Vecht. De kampleiding kreeg hier in 1922 de beschikking over een eigen boerderij, de Laarhoeve. Het aantal bezoekers van Kamp Eerde groeide van tientallen in de eerste jaren naar duizenden in de jaren twintig. Van Pallandt en zijn latere vrouw Willy Voorwijk namen in 1926 ook het initiatief voor de oprichting van een padvindersgroep in Ommen, de huidige scoutinggroep Van Pallandt. Mevrouw Voorwijk  trad op als akela, leidster, van de groep. Bij hun huwelijk droeg het echtpaar Van Pallandt padvindersuniformen."
Bron: regiocanon Ommen


Paddenstoelen op de oever van de Regge
Bij het bankje de route naar rechts volgen
Zijtak van de Regge
Je loopt onderlangs de Steile Oever

De Steile Oever
De stuwwal bij de Steile Oever is ontstaan door het kruiende ijs in de voorlaatste ijstijd. Het heeft gezorgd voor een flink hoogteverschil. De in die tijd meanderende rivier de Regge heeft er bovendien voor gezorgd dat de bocht nog verder werd uitgesleten. In latere jaren is de Regge gekanaliseerd waardoor de bocht bij de Steile Oever een afgesneden Regge-meander is geworden. Ter plekke is een bijna moerasachtige sfeer. Je treft er oa Koningsvaren en Pluimzegge aan. Ook is het ijsvogeltje er gesignaleerd. Het gebied maakt onderdeel uit van het landgoed Eerde dat tegenwoordig in bezit is van Natuurmonumenten.
Natuurmonumenten is op het landgoed bezig met een omvangrijk landschapsherstelproject. In totaal krijgen 300 landschapselementen, zoals bomenrijen, houtwallen, heideveldjes en esranden een opknapbeurt. Onderdeel was ook het terugvormen/omvormen van de gekanaliseerde Regge naar een kronkelende rivier met glooiende oevers. In 2012 heeft de Regge haar natuurlijke loop weer gekregen.

Een groot deel vd route gaat over gebied van Landschap Overijssel
Verscholen huis
Stevig klimmetje naar de top
Uitzicht vanaf de Archemerberg
Je hebt grote kans de schaapskudde te zien
Kaart van de route
Het boscafé wordt goed aangegeven
Het Boscafé
In het boscafé zijn meerdere zithoeken
Tip! Klik in de linkerbalk bij 'Wandelplaatsen" op Ommen of Lemele om de andere routes in deze omgeving te bekijken.

De hier beschreven routes zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. Niettemin geldt dat het een momentopname betreft en dat wijzigingen in het landschap, routenetwerken, grondbezit of bv openingstijden voor kunnen komen.

November '17
Route, tekst en fotografie (C) Truus Wijnen


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...